,

Team Bonding for Let’s Talk students in May

26

Chương trình Team Bonding cho học viên “Let’s Talk”

Lần đầu tiên tại “Let’s Talk PLUS”, chúng tôi tổ chức một buổi team bonding đặc biệt cho tất cả các thế hệ học viên Let’s Talk từ khóa 1 đến khóa 7.

Sự kiện này là một cô hội để các bạn học viên có thể gặp gỡ và xây dựng mạng lưới tương tác hỗ trợ trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Hội Thánh Tin Lành Quốc tế tại Hà Nội (HIF) đã cho phép chúng tôi sử dụng Thính phòng cùng các sơ sở vật chất khác của quý Hội.

Sự kiện này càng trở nên ý nghĩa bởi đó lafhoatj động cuối cùng mà cô Gwenn Johnson đóng vai trò điều phối trước khi cô trở về Mỹ.

Gwen thân mến, chúng tôi hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô tại Mỹ.

Một lần nữa, xin cảm ơn HIF vì sự hào phóng và chia sẻ!

Also available in: English

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *