, ,

Team bonding mùa xuân cho Giảng viên Let’s Talk

21

            Chương trình Team Bonding cho Giảng viên “Let’s Talk”

Vào năm 2017, CoRE giới thiệu chương trình “Let’s Talk PLUS”. Chương trình này hoàn toàn khác biệt với các khóa đào tạo tham vấn cơ bản “Let’s Talk” kéo dài 3 tháng trước đây. Chúng tôi khởi động chương trình này với mong muốn mang thêm nhiều khóa đào tạo cho các đồng nghiệp và các bạn sinh viên có quan tâm tới lĩnh vực sức khỏe tâm thần ở Hà Nội. Chúng tôi cũng hi vọng có thể tiếp tục kết nối các học viên đã tốt nghiệp khóa “Let’s Talk” với các giảng viên ngay cả khi khóa học đã kết thúc. Là một trong những sự kiện đầu tiên của chương trình này, một buổi team bonding cho các giảng viên “Let’s Talk” đã được tổ chức vào ngày 1/4/2017 tại khu đô thị ParkCity xinh đẹp. Dưới sự điều phối tài tình của cô Gwen Johnson, người mà chúng tôi thường thân mật gọi là “chuyên gia các của các hoạt động nhóm”, các thành viên tham dự đã có những giây phút tuyệt vời cùng nhau.

Also available in: English

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *