Khóa đào tạo “Let’s Talk” gồm 3 hợp phần chính

4

Hợp phần 1: Đào tạo lý thuyết

Mục tiêu của giai đoạn này nhằm truyền đạt các kiến thức và kĩ năng liên quan đến tham vấn tập sự. Hợp phần gồm một buổi định hướng và 9 buổi đào tạo (tổng thời lượng 18 giờ). Học viên sẽ khám phá các quy điều về đạo đức đối với một tham vấn viên tập sự và thảo luận trong các buổi đào tạo những chủ đề  như những yếu tố để trở thành một tham vấn viên tập tốt, những kĩ năng giao tiếp và tham vấn cơ bản.

Dưới đây là các chủ đề được giảng dạy trong khóa học:

5

Hợp phần 2: Thực hành & Kiểm huấn

Sau khi hoàn thành giai đoạn tập huấn lý thuyết, các học viên đươc yêu cầu tham gia thực hành các kĩ năng đã học trong 2 – 2,5 tháng dưới sự kiểm huấn tại CoRE (tổng cộng 8 buổi). Các buổi kiểm huấn được tiến hành bởi những nhà tham vấn và nhân viên xã hội chuyên nghiệp.

Hợp phần 3: Hội thảo chuyên đề

Các học viên sẽ chia thành các nhóm nhỏ để chuẩn bị và tiến hành các hội thảo nhằm đáp ứng các nhu cầu về sức khỏe tâm thần trong cộng đồng.

Những hội thảo này sẽ được mở cửa công khai.

Một số chủ đề đã được thực hiện:

Quản lí sự tức giận Đối phó với căng thẳng Đau buồn và Mất mát
Nghiện chất có cồn Đối phó với sự cô đơn Đồng tính
Xây dựng mối quan hệ lành mạnh Trầm cảm Quản lí sự căng thẳng
Quản lí xung đột Bạo lực gia đình Phòng chống tự tử
Các vấn đề thường gặp trong giới trẻ và phương thức giải quyết Chứng rối loạn ăn uống Quản lí thời gian

 

Also available in: English