Phí dịch vụ:

CoRE là tổ chức PHI LỢI NHUẬN.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tất cả những ai cần đến dịch vụ tham vấn của chúng tôi.

Chúng tôi hoạch định mức chi phí sao cho khách hàng có thể chi trả ở những mức khác nhau tùy theo thu nhập, nhằm đảm bảo có được một dịch vụ tham vấn xã hội dành cho tất cả mọi người, và ai cũng có khả năng tham gia.

Chi phí dịch vụ của chúng tôi chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của tổ chức.

Tuy nhiên, chúng tôi không hề muốn bất cứ ai phải ngần ngại khi cần đến sự hỗ trợ của chúng tôi vì lí do tài chính. Nếu bạn không thể trả theo mức chúng tôi đưa ra sau đây, chúng tôi sẵn lòng cùng bạn bàn bạc và thảo luận một mức chi phí hợp lí hơn.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng chúng tôi.

CÁC NHÀ THAM VẤN CỦA CoRE

Tham vấn viên

Thông tin

Ngôn ngữ

1. Ông Michael Ong

(vắng mặt đến năm 2018)

Quốc tịch Singapore

Thạc sĩ Công tác xã hội

Tiếng Anh
Tiếng Trung

Tiếng Việt

2. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân Công tác xã hội

Tiếng Việt
3. Cô Christine Peh Quốc tịch Singapore

Thạc sĩ Tham vấn

Tiếng Anh
Tiếng Trung

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Phí đăng kí = 50,000đ

Một buổi tham vấn cá nhân kéo dài 1 giờ

Một buổi tham vấn cặp đôi kéo dài 1,5 giờ

Mức thu nhập hàng tháng

(VND)

Chi phí tham vấn cho một người

(một buổi)

Chi phí tham vấn cho một cặp đôi

(một buổi)

< 3 triệu đồng

100,000 200,000

3 – 5 triệu đồng

200,000 400,000
6 – 10 triệu đồng 400,000

600,000

11 – 15 triệu đồng 800,000

1,000,000

> 15 triệu đồng 1,000,000

2,000,000

 

 

Also available in: English