CoRE_Counseling Service 1

 

Tham vấn còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Phần lớn người Việt vẫn còn xa lạ với qua trình tham vấn hoặc dè dặt khi tìm kiếm sự hỗ trợ của nhà tham vấn chuyên nghiệp. Hi vọng lối nghĩ này sẽ dần được thay đổi.

Có rất nhiều định nghĩa và khái niệm “tham vấn”. Trong đó một số nét đặc trưng của “tham vấn” là:

  • Tham vấn là một quá trình: có mở đầu, diễn tiến và kết thúc.
  • Tham vấn là cuộc đối thoại có tính trị liệu giữa người được đào tạo (Nhà tham vấn) và người đang tìm kiếm sự hỗ trợ (Thân chủ).
  • Tham vấn giúp thân chủ có thể tự giải quyết được những vấn đề tâm lí – xã hội của mình.
  • Tham vấn giúp thân chủ xác định được những vấn đề của mình rõ ràng hơn và cải thiện cuộc sống.

“Tham vn có th khiến bn cm thy ti t hơn trước khi mi chuyn tr nên tươi sáng hơn.

(Christine Peh – Giám đốc chương trình tham vấn)

Also available in: English