“Let’s Talk” là gì?

 • Là một khóa đào tạo được khởi xướng và thực hiện bởi CoRE từ tháng 9/2013;
 • Đào tạo các kĩ năng tham vấn cơ bản, kết hợp cùng mentoring/coaching (kiểm huấn) cho học viên;
 • Từ tháng 9/2013, “Let’s Talk” đã tổ chức 8 khóa học và đạo tạo 157 bạn trẻ. Dự án hướng tới việc nâng cao nhận thức về tham vấn và chăm sóc sức khỏe tâm thần trong cộng đồng.
1

                                                  (“Let’s Talk” 7 trong Lễ bế giảng)

 1. Mục tiêu

Mục tiêu của dự án hướng tới nâng cao đời sống sức khỏe tâm thần của người dân Việt Nam.

Chúng tôi thực hiện điều này thông qua việc trang bị cho  người trẻ những kĩ năng tham vấn cơ bản để họ có thể tiếp cận với những bạn đồng trang lứa của mình. “Let’s Talk” là một chương trình có tính phòng ngừa và phát triển. Khóa học nhằm trang bị cho người trẻ những kĩ năng lắng nghe cơ bản để có thể áp dụng với những người đang phải trải qua nỗi đau về cảm xúc và tâm lý.

Chúng tôi giới hạn số lượng học viên tối đa trong một lớp là 20 thành viên.

2

                     (Giảng viên và các bạn học viên trong Lễ bế giảng “Let’s Talk” 7)

 1. Đối tượng tham gia
 • Các bạn trẻ có sự yêu thích với các hoạt động xã hội như tham vấn, tâm lý học và công tác xã hội
 • Các nhân viên xã hội, các nhà tham vấn, các giảng viên ở các trường Cao đẳng, Đại học tại Việt Nam muốn đóng góp cho dự án.
 • Và bất cứ cá nhân nào muốn tìm hiểu về tham vấn.
 1. Các hoạt động:
 • Các khóa đào tạo truyền đạt kiến thức và kỹ năng về tham vấn.
 • Giai đoạn kiểm huấn (mentoring): Các thành viên sẽ được chia thành những nhóm nhỏ để làm việc cùng kiểm huấn viên của mình, luyện tập với mọi người (VD: sắm vai), đặt câu hỏi với kiểm huấn viên và liên hệ những kiến thức với những tình huống thực tế trong cuộc sống.
 • Trình bày dự án nhóm: Học viên sẽ tổ chức các hội thảo nhằm chỉ ra những nhu cầu về sức khỏe tinh thần và tâm thần của người trẻ trong cộng đồng (VD: Đối phó với sự cô đơn, Chứng Rối loạn ăn uống, Quản lí sự tức giận, Phòng chống tự tử, v.v…).
(Các giảng viên và học viên trong Lế bế giảng “Let’s Talk” 7)

                      (Các giảng viên và học viên trong Lế bế giảng “Let’s Talk” 7)

 

 

Also available in: English