“Nghệ thuật là sự đối thoại với tâm hồn.”

(Cindy Limbrick)

Bạn không cần phải có năng khiếu về nghệ thuật. Bạn chỉ cần bộc lộ những suy nghĩ và cảm xúc của mình lên giấy hay bất cứ cách nào khác, và tận hưởng sự vui thích!

 

Also available in: English