Chương trình Tập huấn về Phát triển Cộng đồng phối hợp thực hiện bởi Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) và Tổ chức Trao đổi Nguồn lực Quốc Tế (REI) nhằm trang bị cho nhân viên Phát triển Cộng đồng Phương pháp học tập dành cho Người lớn và kỹ năng tập huấn nhằm gắn kết các cán bộ Phát triển Cộng đồng, đảm bảo mối quan hệ với đối tác địa phương và triển khai chương trình thực tế.

Tập huấn – Những yếu tố cơ bản của việc Chăm sóc sức khỏe dựa vào Cộng đồng

Web1

Tiếp nối thành công của khóa tập huấn về Kỹ năng Cố vấn và Huấn luyện trong khuôn khổ chương trình tập huấn về Phát triển Cộng đồng, Tổ chức Trao đổi Nguồn lực Quốc Tế (REI) tiếp tục phối hợp cùng Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) triển […]