Chương trình “Kết nối và nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Phụ nữ huyện Ba Vì trong công tác trợ giúp phụ nữ là nạn nhân của bạo lực trong quan hệ vợ chồng” (viết tắt là Wife Together) được khởi xướng và thực hiện bở Trung tâm CoRE dưới sự tài trợ của Quỹ Sáng Kiến Thủ Lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) – trực thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Wife Together với mục đích trang bị cho cán bộ Hội Phụ nữ huyện Ba Vì kỹ năng làm việc với nam giới nhằm ngăn chặn các hành vi bạo lực trong quan hệ vợ chồng. Thông qua các kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng tham vấn tâm lý cơ bản, cán bộ của Hội Phụ nữ huyện Ba Vì sẽ có khả năng trợ giúp những phụ nữ là nạn nhân của loại bạo lực này tại địa phương một cách chuyên sâu và hiệu quả hơn, cũng như góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về thực trạng này.

Wife Together_Cover Photo

Tháng 11/2017, Trung tâm CoRE đã tổ chức và thực hiện thành công giai đoạn tập huấn của dự án dưới sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Vì. Sau 4 ngày tập huấn, các học viên đã có cái nhìn rõ ràng và đa chiều hơn về bình đẳng giới cũng như tiếp cận những kiến thức và kỹ năng cơ bản của tham vấn tâm lý (bao gồm: kỹ năng tự nhận thức, xác định vấn đề, thiết lập mục tiêu, thấu cảm, lắng nghe tích cực và đặt câu hỏi đúng). Kết thúc giai đoạn tập huấn, các học viên đã cùng thảo luận về kế hoạch thực hành tại địa phương. Theo đó, mỗi học viên sẽ trực tiếp trợ giúp từ ít nhất 1 – 2 phụ nữ đang là nạn nhân của bạo lực trong quan hệ vợ chồng, và chia sẻ lại một số nội dung đã được học với các thành viên phụ nữ khác trong ít nhật 1 buổi họp thường niên của hội. 

(Vui lòng bấm chuột vào mỗi ảnh dưới đây để xem toàn cảnh chương trình tập huấn)

 • IMG_6067
 • IMG_6263
 • IMG_6250
 • IMG_6214
 • IMG_6210
 • IMG_6195
 • IMG_6190
 • IMG_6189
 • IMG_6177
 • IMG_6155
 • IMG_6147
 • IMG_6144
 • IMG_6142
 • IMG_6138
 • IMG_6118
 • IMG_6107
 • IMG_6080
 • IMG_6070

Also available in: English