Tiếp nối thành công của các chương trình tập huấn trước đây về lĩnh vực công tác xã hội và phát triển cộng đồng, Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CoRE) tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn về kỹ năng kiểm huấn/giám sát trong công tác xã hội.

Mối quan hệ trong kiểm huấn/giám sát là mối quan hệ giữa cán bộ có chức vụ, thâm niên cao hơn và cán bộ có chức vụ, thâm niên thấp hơn của một tổ chức. Bối cảnh của mối quan hệ này được dựa trên nền tảng công việc, với mục đích nhằm đảm bảo cách làm việc chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệ và có sự quan tâm đúng mức đến đối tượng phục vụ của tổ chức.

Tập huấn TOT về Phong cách lãnh đạo phục vụ và Kỹ năng thúc đẩy – 27/9/2016

Tập huấn về “Phong cách lãnh đạo phục vụ và Kỹ năng thúc đẩy” là một trong những hoạt động tiền đề nhằm thúc đẩy chương trình hợp tác (dự kiến trong năm 2017) giữa Trung tâm CoRE và Trung tâm Acorn Singapore (Acorn Training Center) với mục tiêu trao đổi, chuyển giao các chương trình tập huấn […]

Thư mời tham gia chương trình tập huấn TFT về các kỹ năng kiểm huấn/giám sát trong công tác xã hội 18 & 19/02/2016

Supervision

TFT (Tea For Two – Time Out For Supervision) là một trong các chương trình tập huấn của Trung tâm CoRE trong năm 2016 với mục đích trang bị cho những cán bộ có trách nhiệm kiểm huấn/giám sát cách tiếp cận 2 hướng nhằm nâng cao hiệu quả công việc của nhân viên tại […]