Cùng với các dự án xã hội và chương trình tập huấn, Trung tâm CoRE cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện cộng đồng thu hút đông đảo người tham gia ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Các chủ đề chính bao gồm phát triển bản thân, hôn nhân và gia đình, định hướng nghề nghiệp và trao đổi văn hóa như “Tôi độc đáo”, “Thư giãn cùng nghệ thuật”, “Nếu chiếc gối biết nói…”, “Trò chuyện cùng cha mẹ”, “Khám phá bản thân – định hướng nghề nghiệp”, “Đêm Hawaii”, “Từ Singapore đến Việt Nam”…

Tính đến nay, các sự kiện của chúng tôi đã có sự tham gia và trực tiếp hưởng lợi của hơn 3,000 người bao gồm cả các chuyên gia, người đi làm, học sinh, sinh viên và rất nhiều người gián tiếp hưởng lợi khác. Sự đa dạng về đối tượng tham gia này đã đem hình ảnh và thông điệp của Trung tâm CoRE tới gần hơn với cộng đồng địa phương cũng như khẳng định tính linh hoạt và đa dạng trong cách tiếp cận xây dựng năng lực cốt lõi để phát triển cộng đồng.

 HÃY CÙNG THAM GIA CÁC SỰ KIỆN CỦA CHÚNG TÔI NHÉ ^^

CoRE_Events